789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngay

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

GIỚI THIỆU

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng 789bet sòng bạc trực tuyến , bồi dưỡng ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung và các ngoại ngữ khác theo nhu cầu của xã hội; 789bet sòng bạc trực tuyến bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin theo các chuẩn công nghệ thông tin hiện hành theo nhu cầu của xã hội trên cơ sở vừa học vừa làm, tự học có giảng viên hướng dẫn. .......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Giám đốc: TS.Đoàn Mạnh Hồng

Số điện thoại: 0983080478

Email: [email protected]

Phó Giám đốc: TS.Nguyễn Hồng Hải

Số điện thoại: 0983847988

Email: [email protected]

Xem chi tiết