789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngay

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUÔC TẾ

GIỚI THIỆU

Phòng Quản lý Khoa học và Quan hệ Quốc tế thuộc 789bet sòng bạc trực tuyến được thành lập theo Quyết định số 2130/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Ngày 04 tháng 6 năm 2014 đổi tên thành Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (KHCN&HTQT) - 789bet sòng bạc trực tuyến theo Quyết định số 734/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Bích Hồng

Số điện thoại: 0914 527 585

Email: [email protected]

Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Dũng

Số điện thoại: 0915 644 857

Email: [email protected]

Xem chi tiết