789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngay

PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

GIỚI THIỆU

Phòng Quản trị - Phục vụ được thành lập theo quyết định số 1146 QĐ/ĐHTN ngày 12/9/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở chia tách từ phòng Tổng hợp của Nhà trường. Kế thừa những kết quả đáng tự hào của phòng Tổng hợp trước đây, phòng Quản trị - Phục vụ luôn phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.......

XEM CHI TIẾT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trưởng phòng: TS.Đoàn Mạnh Hồng

Số điện thoại: 0983080478

Email: [email protected]

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng

Số điện thoại: 0912737262

Email: [email protected]

Xem chi tiết