789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngayThông tin nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2022 của CNĐT TS. Trần Thị Thuỳ Linh

 21/12/2023  87

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN

CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2022

 

1. Tên đề tài: Tác động việc sử dụng mạng xã hội lên thù lao tài chính của các giám đốc điều hành tại công ty thuộc danh mục S&P 500

2. Mã số: ĐH2022-TN08-02

3. Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thuỳ Linh

5. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1420/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD

6. Thời gian nghiệm thu: 14h00, thứ năm, ngày 28 tháng 12 năm 2023

7. Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.

FILE CHI TIẾT ĐÍNH KÈM


BÀI VIẾT LIÊN QUAN