789bet sòng bạc trực tuyến - Tham gia ngayKết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh Hà Giang của CNĐT TS. Vũ Quỳnh Nam

 17/11/2023  198

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang”, Chủ nhiệm  đề tài: TS. Vũ Quỳnh Nam.

Thực hiện Quyết định số 1368/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 10 tháng 11 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang -  Chủ nhiệm: TS. Vũ Quỳnh Nam - Viện trưởng Viện NCKT&PTNNL - Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện  đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Trần Thị Tuyết – Trường ĐH Thương mại, PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Viện NCKT&PTNNL, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Bùi Như Hiển, TS. Cao Thị Thanh Phượng, TS. Phương Hữu Khiêm - Trường Đại học Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: đề tài đã bám sát kế hoạch, các sản phẩm đăng ký thuyết minh đạt yêu cầu, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện  đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài đạt loại Đạt.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN